Cenník

Cenník

Online Lekcia so slovenským lektorom

cudzí jazyk a zameranie hodín podľa vlastného výberu

16,00 EUR bez DPH / 45 minút


Online Lekcia so zahraničným lektorom

cudzí jazyk a zameranie hodín podľa vlastného výberu

18,00 EUR bez DPH / 45 minút


Online Asistencia v cudzom jazyku

cudzí jazyk a druh asistencie podľa vlastného výberu

0,40 EUR bez DPH / 1 minúta