ONLINE KOUČING

Online Koučing (coaching), na výber v slovenskom alebo anglickom jazyku, je úzke partnerstvo medzi koučom a klientom, ktoré sa odohráva v tvorivom procese provokujúc premýšľanie klienta na to, aby dokázal nájsť svoje odpovede a zároveň dokázal maximalizovať svoj osobný a profesionálny potenciál.

SLUŽBY:

  • INDIVIDUÁLNY KOUČING V OTÁZKACH ŽIVOTA

Príklad tém: životný zmysel a šťastie, vytvorenie nových návykov, sebaobmedzujúce presvedčenie a nastavenie sa na pozitívne zmýšľanie, zvýšenie sebavedomia, dosiahnutie osobných a profesionálnych cieľov, definícia úspechu v osobnom aj profesionálnom živote, a iné.

  • INDIVIDUÁLNY KOUČING V OTÁZKACH KARIÉRY

Príklad tém: kariérne ciele, zmena kariéry, definovanie napĺňajúcej kariéry iné.


AKO TO FUNGUJE:

  • KROK 1 - Kontrola chémie

Najprv sa spojíme telefonicky, aby sme zistili, či si energeticky sedíme. Budeme diskutovať o vašich očakávaniach, vysvetlím vám, čo je koučovanie, a ak obaja máme pocit, že môžeme spolu pracovať, dohodneme sa na ďalších krokoch.

  • KROK 2 - Záväzok na 4 sedenia

Počiatočný záväzok je pre 4 koučovacie stretnutia, ktoré mi poskytnú čas na spoznanie vás, zhodnotenie, kde sa práve teraz nachádzate a kam sa chcete dostať. Každé sedenie bude trvať 60 minút. Sedenia prebiehajú v uvoľnenej a neformálnej atmosfére, kde budete mať volňý a bezpečný priestor na sebarealizáciu bez toho, aby som súdila vaše rozhodnutia.

  • KROK 3 - Nastavenie a vytvorenie plánu

V nasledujúcich troch sedeniach sa pozrieme na dostupné možnosti a tiež na výzvy alebo čokoľvek iné, čo vás brzdí vo vašej situácií. Mojim cieľom je aby ste prijali plnú kontrolu nad sebou, uvedomili si čo je potrebné zmeniť, a aké kroky sú potrebné, aby ste sa pohli vpred a zároveň sa dokázali pozrieť na situácie z inej perspektívy. Tieto sedenia budú trvať každé 60 minút a ak si myslíte, že potrebujete ďalšie sedenia po prvých štyroch, je možné si ich dohodnúť.

ČO JE POTREBNÉ PRE DOSIAHNUTIE EFEKTÍVNYCH VÝSLEDKOV
  • Byť pripravený konať a chcieť zmenu
  • Vedieť opustiť svoju zónu komfortu
  • Byť otvorený na nové výzvy

AK STE ÚPLNE ODHODLANÍ, PRIPRAVENÍ SA ZAPOJIŤ DO TOHTO PROCESU, ZODPOVEDAŤ ZA SVOJE VLASTNÉ ČINY, MÁTE MÔJ 100% ZÁVÄZOK, ŽE VÁM VYTVORÍM BEZPEČNÉ A NESÚDIACE PROSTREDIE, V KTOROM MÔŽETE RÁSŤ, VYVÍJAŤ SA A NAKONIEC DOSIAHNUŤ SVOJE CIELE.

Online Kouč Ivana